You are hereΤεχνική εξίσωσης FRENZEL

Τεχνική εξίσωσης FRENZEL


Your rating: Κανένα Average: 4.3 (15 votes)
nery-descent.jpg

Ο παρόν οδηγός  αποτελεί μία βήμα προς βήμα εργασία για εκμάθηση της βέλτιστης εξίσωσης μέσου ωτός για ελεύθερους  και αυτόνομους δύτες. Η εργασία είναι έργο του αθλητή ελεύθερης κατάδυσης Eric Fattah, η οποία έχει δημοσιευθεί στη διεύθυνση http://liquivision.com/equalizing.php . Η παρούσα είναι η τελευταία αναθεωρημένη έκδοσή της, σε μετάφραση που έγινε από τον Δημ.Χατζημέντωρ πρόεδρο του ΣΕΕΚΘ.

Σημαντικό: Όλες οι ασκήσεις  ελεύθερης κατάδυσης, κρατήματος της αναπνοής και αυτόνομης κατάδυσης, πρέπει να γίνονται παρουσία αναγνωρισμένου βοηθού ή εκπαιδευτή. Πάντα προπονηθείτε στις τεχνικές που περιγράφονται στην παρούσα εργασία, με ζευγάρι. Το παρόν έχει σκοπό τη διασκέδαση ή τη γνώση μόνο.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή

Πρώτος ο Eric Fattah έγραψε το”Frenzel Fattah Equalizing Document” για να εξηγήσει, την τεχνική  Frenzel και τη στρατηγική της  για καλή εξίσωση, στον εναπομένοντα πνευμονικό όγκο στα  (80μ+). Μία και ήταν διαθέσιμο στο ιντερνέτ, τουλάχιστον δέκα χιλιάδες άτομα ωφελήθηκαν από αυτό τον οδηγό Frenzel εξίσωσης με στοματική πλήρωσης, τα τελευταία πέντε χρόνια.

Το κύριο όφελος  από την εκμάθηση της Frenzel και Frenzel-Fattah (στοματικής πλήρωσης) τεχνικής, είναι η μείωση της προσπάθειας,  καθώς και της επικινδυνότητας (απότομου φυσήματος), που η τεχνική  Valsava  δημιουργεί. Αν μάθετε προσεκτικά τις τεχνικές που εξηγούνται σ΄αυτό το κείμενο, θα πρέπει να είστε τελικά ικανοί να εξισώνεται ασυνείδητα, κλειδί για ξεκούραστη και αποτελεσματική ελεύθερη κατάδυση.

Οι αυτόνομοι δύτες μπορούν επίσης να ωφεληθούν από την εκμάθησης αυτής της τεχνικής. Αν  και σ΄αυτούς υπάρχει αφθονία αέρα και χρόνου για εξίσωση, ο βίαιος χειρισμός Valsava μπορεί να προκαλέσει τραύμα στους ευαίσθητους ιστούς του μέσου ωτός, ακουστικού τυμπάνου και πνευμόνων. Η εξίσωση Frenzel είναι στιγμιαία και ασφαλέστερη.

Η προσέγγιση Frenzel-Fattah (στοματική πλήρωση), κάνει την κατάδυση ακόμη και με άδειους πνεύμονες, ή τον Λειτουργικό Εναπομένοντα Όγκο (ΛΕΟ) ένα πρακτικό στυλ κατάδυσης. Χρησιμοποιώντας την στοματική πλήρωση, δίνεται η δυνατότητα στον προπονημένο ελεύθερο δύτη, να φθάσει βάθη άνω των ορίων αναψυχής. Κανονικά, τέτοιες καταδύσεις θα ήταν πιθανές, μόνο με την πολύ επικίνδυνη τεχνική της πλήρωσης των ιγμορείων και του μέσου ωτός με θαλασσινό νερό ή φυσιολογικό ορό.

Προσοχή! Αν το βάθος κατάδυσής σας  είναι προς στιγμή μικρό, λόγω αδυναμίας εξίσωσης, μπορεί οι τεχνικές  που περιγράφονται παρακάτω (αν τις μάθετε σωστά), να αυξήσουν δραματικά την καταδυτική σας  δυνατότητα σε μικρό χρονικό διάστημα. Παρακαλώ λάβετε υπόψη, ότι κατά την προσέγγισή σας σε νέα βάθη, όλοι οι κίνδυνοι που συνδέονται με την Βαθειά Ελεύθερη Κατάδυση, χωρίς ανάλογη προετοιμασία, επιδρούν ακόμα πάνω σας! Απότομη εξίσωση σε βάθος, με το διάφραγμα, μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα ωτικού ή πνευμονικού βαροτραύματος. Καταδυόμενοι με ΛΕΟ ή άδειους πνεύμονες, μπορεί ακόμα να έχει ως αποτέλεσμα πνευμονικό βαρότραυμα, υποξία-λιποθυμία πνιγμό και θάνατο.

Επισκόπηση τεχνικών εξίσωσης

Valsava (κράτημα μύτης και φύσημα)

Περιγραφή: Για να εξισώσεις το έσω ούς και/ή τη μάσκα, κρατάς τα ρουθούνια κλειστά με τα δάκτυλα και «φυσάς», συσπώντας το διάφραγμα και τους θωρακικούς μύες (εκπνοή). Ο αέρας σπρώχνεται μέσα από την ευσταχιανή σάλπιγγα, εξισορροπώντας την υδροστατική πίεση.

Πλεονεκτήματα:Ευκολία στην εκμάθηση.

Μειονεκτήματα: Ξόδεμα μεγάλης ποσότητας αέρα. Αργή στην πλήρη εξίσωση και των δύο ωτών, σε γρήγορη κάθοδο. Είναι απαραίτητη μεγάλη κοιλιακή και θωρακική προσπάθεια σε μεγαλύτερα βάθη, που μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό.

Προσοχή: Μπορεί να προκαλέσει στους πνεύμονες και στο ούς βαρότραυμα σε βάθος.Δεν είναι αποτελεσματική σε βάθη πέρα από του ΛΕΟ.

Χωρίς χέρια (Αυτόματο άνοιγμα των Ευσταχιανών)

Περιγραφή: Κατά τη διάρκεια της καθόδου, ανοίγετε τις Ευσταχιανές σάλπιγγες συσπώντας τους παράπλευρους μυς. Στην πραγματικότητα δεν ανοίγουν οι Ευσταχιανές, αλλά μάλλον προλαβαίνουν οι μυς που τις περιβάλουν να μη συσπάσουν, λόγω της αυξημένης υδροστατικής πίεσης. Αυτό βοηθά  την κίνηση του αέρα, από τους πνεύμονες, μέσω των Ευσταχιανών, ρυθμίζοντας την εξίσωση των πιέσεων.

Πλεονεκτήματα: Ιδανικό στην κυκλοφορία του αέρα και στην ενεργειακή οικονομία. Ασφαλέστερη, όταν γίνεται σωστά, από άλλες τεχνικές.

Μειονεκτήματα:Απαιτεί εξαιρετική προπόνηση των πέριξ της Ευσταχιανής μυών. Δύσκολη έως αδύνατη να πραγματοποιηθεί, σε μεγάλο αριθμό δυτών, λόγω μικρής διαμέτρου ενός ή και των δύο Ευσταχιανών σαλπίγγων. Για την αποτελεσματική εξίσωση, συνήθως απαιτείται πιο αργός ρυθμός καθόδου. Συνήθως δεν έχει αποτέλεσμα, σε βάθη κάτω του ΛΕΟ του συγκεκριμένου δύτη.

Frenzel (διαφραγματική)

Περιγραφή: Μαζεύοντας αέρα στο στόμα, κλείνοντας την επιγλωττίδα και ανοίγοντας την μαλθακή υπερώα, ο αέρας ωθείται στις Ευσταχιανές, δημιουργώντας θετική πίεση με τη γλώσσα το στόμα και τα μάγουλα.

Πλεονεκτήματα: Βολική. Ασφαλέστερη από την κίνηση Valsava και εξαιρετική στην κυκλοφορία του αέρα, ειδικά όταν φοράμε γυαλάκια με φυσιολογικό ορό ή καθόλου μάσκα και noze-clip. Πιθανές  μέτριες ή γρήγορες ταχύτητες καθόδου. Η Frezel είναι αποτελεσματική σε βάθη άνω της ΛΕΟ, με προπόνηση και εναρμόνιση θωρακικής και κοιλιακής κοιλότητας.

Mειονεκτήματα: Απαιτεί υπερβολική εξάσκηση και συγχρονισμό της μαλθακής υπερώας, της γλωττίδας, και των μυών της γλώσσας.

Προσοχή: Επειδή είναι εύκολο να ξεπεράσουμε το προσωπικό μας όριο, μπορεί να προκαλέσουμε βαρότραυμα τραχείας ή πνεύμονος.

Frenzel-Fattah στοματική  πλήρωση.

Περιγραφή: Ταυτόσημη με την τεχνική Frenzel,εκτός του ότι σε ένα ορισμένο βάθος, η στοματική πλήρωση (με αέρα), γίνεται μια μόνο φορά και διατηρείται για το υπόλοιπο της κατάδυσης. Με ανοικτή τη μαλθακή υπερώα, η στοματο-επιφαρυγκική πίεση διατηρείται με γλώσσα, μάγουλα, γνάθο, σταθερά ανάλογη με την αυξανόμενη υδροστατική πίεση.

Πλεονεκτήματα: Αξιόπιστη σε όλα τα βάθη. Εύκολη μεγάλη ταχύτητα καθόδου. Δραστική σε βάθος πολύ πάνω από το ΛΕΟ. Το όριο είναι μέγεθος ρυθμιζόμενο μόνο από τη στοματική πλήρωση. Μπορεί να επιτευχθεί σταθερή πίεση, πράγμα που έχει επακόλουθο ότι δεν πέφτει η πίεση στις Ευσταχιανές.

Μειονεκτήματα: Απαιτεί διαρκή προπόνηση και συντονισμό μαλακής υπερώας, γλωττίδος, γλώσσας, στοματικών μυών.

Προσοχή: Εύκολα ξεπερνάμε τα ατομικά μας όρια-Μπορεί να συμβεί πνευμονικό ή τραχειακό βαρότραυμα .

Υγρή εξίσωση με θαλασσινό νερό ή Φυσιολ. Ορό.

Περιγραφή: Τυπικά , ο δύτης καταδύεται με γυαλάκια Φυσιολογικού ορού, ή χωρίς μάσκα. Αν φοράει Noze-clip, το μετακινεί για να αφήσει το νερό να γεμίσει τα ιγμόρεια όταν δε μπορεί πλέον να εξισώσει. Ακόμα μπορεί να επιλέξει την πραγματοποίηση της Frenzel και με τη γλώσσα του σαν πιστόνι να  σπρώξει το νερό από τις  ευσταχιανές στο αυτί, για να πληρώσει την έλλειψη αέρα. Με νερό στα ιγμόρεια και τις Ευσταχιανές, μειώνεται σημαντικά ο όγκος του αέρα, μειώνοντας την ανάγκη πλέον εξίσωσης. Μια άλλη παραλλαγή (από τον Sebastian Murat):όταν γεμίζεις τα ιγμόρια, γέρνεις το κεφάλι πίσω προς την επιφάνεια, με σκοπό να προλάβεις την είσοδο νερού στις Ευσταχιανές. Αυτή η παραλλαγή χρησιμεύει στο να προλάβεις τα προβλήματα που προκύπτουν από τον ερεθισμό ή τη μόλυνση μετά την είσοδο νερού από τις Ευσταχιανές.

Πλεονεκτήματα: Γρήγορη ταχύτητα κατάδυσης. Αποτελεσματικό σε βάθη πολύ μεγαλύτερα από το ΛΕΟ.

Μειονεκτήματα: Πιθανότητα μόλυνσης έσω ωτός και ιγμορείων.

Προσοχή: Απαιτεί προπόνηση για να προλάβεις την αναπνοή νερού (στους πνεύμονες)-πνίξιμο. Στους  κινδύνους περιλαμβάνεται , ίλιγγος από την είσοδο νερού μέσα και γύρω από το έσω ούς, αυξημένος κίνδυνος πνιγμού σε περίπτωση Black-out απώλειας συνείδησης. Λόγω της ευκολίας υπέρβασης της ΛΕΟ, μπορεί να προκληθεί πνευμονικό ή τραχειακό βαρότραυμα.

Μέρος 1: Φυσιολογία της εξίσωσης.

Παρακάτω βλέπουμε οβελιαία τομή του κρανίου.

Το πέρασμα που οδηγεί  στους πνεύμονες ονομάζεται Τραχεία. Ανοίγει ή κλείνει από την επιγλωττίδα.

Το πέρασμα που οδηγεί στο στομάχι λέγεται οισοφάγος. Μπορεί να ανοίγει ή να κλείνει, αλλά συνήθως είναι κλειστό, εκτός από την στιγμή της κατάποσης.

Ο αέρας που εκπνέεται από τους πνεύμονες μπορεί να κατευθυνθεί από την μαλθακή υπερώα. Αν αυτή είναι στην ουδέτερη θέση (όπως φαίνεται παραπάνω), ο αέρας ελεύθερα φεύγει από τη μύτη και το στόμα.

Αν η μαλθακή υπερώα σηκωθεί, σφραγίζεται η ρινική κοιλότητα και εκπνέουμε από το στόμα.

Αν η μαλθακή υπερώα κατέβει, σφραγίζεται το στόμα κι εκπνέουμε από τη μύτη.

Οι είσοδοι των Ευσταχιανών σαλπίγγων βρίσκονται στις ρινικές κοιλότητες. Το κλειδί για εξίσωση, είναι να σπρώξουμε αέρα στις ευσταχιανές.

Μέρος 2: Η τεχνική Frenzel στην πράξη

Παρακάτω, έχουμε οβελιαία τομή του κρανίου, την στιγμή που εκτελείται η τεχνική εξίσωσης Frenzel.

Η  γλώσσα δρα σαν πιστόνι: ωθώντας τη γλώσσα, πάνω πίσω, όλος ο αέρας του λαιμού πιέζεται. Πρέπει να πάει κάπου. Προσπαθεί να πάει στους πνεύμονες, όμως η επιγλωττίς  είναι κλειστή. Προσπαθεί να πάει στο στομάχι, όμως και ο οισοφάγος είναι κλειστός. Προσπαθεί να εξέλθει από τη μύτη, αλλά τη βρίσκει κι αυτή κλειστή από τα δάκτυλα. Το μόνο μέρος που μπορεί να εισέλθει, είναι οι Ευσταχιανές. Η πίεση του αέρα στις Ευσταχιανές, μειώνεται μόνο από τη δύναμη της γλώσσας. Η γλώσσα είναι εξαιρετικά δυνατή. Έχει τη δυνατότητα να συμπιέσει τόσο αέρα, ώστε να σκίσει τα τύμπανα.

Για να εκτελέσουμε την Frenzel:

 1. Κλείνουμε τη μύτη.
 2. Γεμίζουμε το στόμα με λίγο αέρα.
 3. Κλείνουμε την επιγλωττίδα.
 4. Κινούμε την μαλακή υπερώα στην ουδέτερη θέση.
 5. Κάνουμε τη γλώσσα πιστόνι και σπρώχνουμε τον αέρα στο πίσω μέρος του φάρυγγα.

Δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι, δε γνωρίζουν πώς να ρυθμίζουν την επιγλωττίδα ή τη μαλακή υπερώα και ακόμα περισσότεροι αγνοούν πώς να δουλεύουν τη γλώσσα σαν πιστόνι. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι, να περιγράψει βήμα-βήμα τις ενέργειες, ώστε να μάθουμε τα παραπάνω. Αν τα ξεχωριστά αυτά  βήματα γίνουν κτήμα μας, η τελική επιτυχία είναι εγγυημένη.

Τα ξεχωριστά βήματα που πρέπει να  κάνουμε, διαχωρίζονται στα παρακάτω:

 1. Πως να γεμίζουμε το στόμα με αέρα
 2. Πως κοντρολάρουμε την επιγλωττίδα
 3. Πως κοντρολάρουμε τη μαλακή υπερώα
 4. Πως  εφαρμόζουμε το γλωσσικό  μπλόκ
 5. Πως να χρησιμοποιούμε τη γλώσσα σαν πιστόνι
 6. Πως να ελέγχουμε ανεξάρτητα τη επιγλωττίδα και τη μαλακή υπερώα
 7. Πως να τα κάνουμε όλα συγχρόνως
 8. Πως  να τα τεστάρουμε στο νερό
 9. Εμάθηση των προχωρημένων παραλλαγών

Βήμα 1:Πώς να γεμίζουμε το στόμα με αέρα            

 • Γέμισε τα μάγουλά σου, σαν μπαλόνι και κράτα εκεί τον αέρα για λίγα δευτερόλεπτα.
 • Κατόπιν χρησιμοποιώντας τα μάγουλα, σπρώξε τον αέρα πίσω στους πνεύμονες.
 • Επανέλαβέ  το πολλές φορές, μέχρι να το κάνεις εύκολα με τη θέλησή σου.
 • Κάνε ένα "τέλειο φούσκωμα", γέμισε τα μάγουλα μέχρι να εκραγούν….
 • Κάνε ένα "μέτριο φούσκωμα", γέμισε τα μάγουλα μέχρι ν΄αρχίσουν να φουσκώνουν.
 • Όταν λέω "γέμισε τα μάγουλα με λίγο αέρα", κάνε ένα μέτριο φούσκωμα.

Βήμα 2: Πώς να κοντρολάρουμε την επιγλωττίδα.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι εκμάθησης ελέγχου της επιγλωττίδας. Εφάρμοσε αυτές τις ξεχωριστές ασκήσεις, για να βεβαιωθείς ότι κοντρολάρεις τέλεια τους μύες που την ελέγχουν:

ΜΕΘΟΔΟΣ 1: Γαργάρα με νερό

 1. Πάρτε μια γουλιά νερό
 2. Γείρεται το κεφάλι πίσω, αλλά μην αφήσετε το νερό να εισέλθει στο λαιμό, μη καταπιείτε το νερό.
 3. Το νερό δεν εισέρχεται στο λαιμό σας, γιατί κλείσατε την επιγλωττίδα.

ΜΕΘΟΔΟΣ 2: Εκπνοή και σταμάτημα του αέρα.

 1. Ανοιξε το στόμα και κράτα το ορθάνοικτο.
 2. Εξέπνευσε, αλλά μην αφήσεις  τον αέρα να βγεί.
 3. Με άλλα λόγια "κλείσε το λαιμό σου" και εξέπνευσε ενάντια στον κλειστό λαιμό.
 4. Δε βγαίνει έξω αέρας, γιατί έκλεισες την επιγλωττίδα.

ΜΕΘΟΔΟΣ 3: Εισπνοή και σταμάτημα του αέρα.

 1. Ανοιξε το στόμα και κράτα το ορθάνοικτο.
 2. Ανέπνευσε, αλλά μην αφήσεις τον αέρα να εισέλθει στους πνεύμονες.
 3. Με άλλα λόγια <"κλείσε το λαιμό σου" και ανέπνευσε ενάντια στον κλειστό λαιμό.
 4. Δεν εισέρχεται αέρας στους πνεύμονες, διότι έκλεισες την επιγλωτίδα.

ΜΕΘΟΔΟΣ 4.Μουσική με την επιγλωττίδα.

 1. Οπως στη μέθοδο 1. εξέπνευσε, ενάντια στο κλειστό σου λαιμό. Συνέχισε να αυξάνεις την πίεση.
 2. Τώρα, στιγμιαία, άσε να περάσει αέρας και σταμάτα τον αμέσως. Πρέπει να κάνεις έναν αστείο ξερό ήχο.
 3. Ασε τον αέρα, κράτα τον, άστον, σταμάτα πάλι, ξανά και ξανά, γρήγορα.
 4. Ο μύς που ελέγχεις είναι η επιγλωττίδα.

ΜΕΘΟΔΟΣ 5.Μουσική της επιγλωττίδας, με εισπνοή.

Όπως στη μέθοδο 4. Αλλά εισπνοή ,σταμάτημα απότομα, εισπνοή, σταμάτημα….

Συνεχίστε την πρακτική με τις μεθόδους 4 και 5 μέχρι να κυριαρχείται στην επιγλωττίδα.

Βήμα 3: Πως κοντρολάρουμε τη μαλακή υπερώα

 1. Κλείσε το στόμα.
 2. Ανέπνευσε από τη μύτη.
 3. Εξέπνευσε από τη μύτη.
 4. Ανέπνευσε από τη  μύτη.
 5. Άνοιξε το στόμα.
 6. Εξέπνευσε  ΜΟΝΟ από τη μύτη. ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΕΡΑΣ, δε πρέπει να εξέρχεται από το στόμα.
 7. Ανέπνευσε ΜΟΝΟ από τη μύτη. ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΕΡΑΣ, δε πρέπει να εισέρχεται στο στόμα.
 8. Συνεχίστε την ρινική αναπνοή, με το στόμα ανοικτό.
 9. Τώρα, ανάπνευσε, μόνο από το στόμα, ΧΩΡΙΣ  να περνά  αέρας από τη μύτη.
 10. Οταν είσαι σίγουρος, ότι μπορείς (με ανοικτό στόμα), να αναπνέεις  μόνο από τη μύτη ή το στόμα, προχώρα στο επόμενο βήμα.
 11. Εισέπνευσε βαθειά.
 12. Άνοιξε το στόμα και κράτα το ορθάνοικτο.
 13. Άρχισε  να εκπνέεις, ΑΡΓΑ  ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ.
 14. Συνέχισε να εκπνέεις, με ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΟΜΑ,ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΤΗ.
 15. Συνέχισε να εκπνέεις, πάλι ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΜΟΝΟ.
 16. Συνέχισε τις  εκπνοές, εναλλάσσοντας μία από  τη μύτη μία από το στόμα, γρήγορα.
 17. Προσπάθησε το ίδιο, αυτή τη φορά εισπνέοντας, εναλλάσσοντας γρήγορα, πότε από τη μύτη πότε από το στόμα.
 18. Καθώς εναλλάσσεις, μεταξύ στόματος και μύτης, νιώθεις κάτι σαρκώδες μαλακό, στο πίσω άνω μέρος  του λαιμού, να κινείται. Είναι η μαλακή υπερώα. Ανασηκώνεις τη μαλακή υπερώα , για να αναπνεύσεις από το στόμα και την κατεβάζεις για να αναπνεύσεις από τη μύτη.
 19. Επανέλαβε πολλές φορές αυτές τις ασκήσεις, μέχρι να αποκτήσεις την ικανότητα, να "σηκώνεις" ή να "κατεβάζεις" τη μαλακή υπερώα εκούσια.
 20. Στις αναπνοές που γίνονται από στόμα και μύτη ταυτόχρονα, η μαλακή υπερώα βρίσκεται στην ουδέτερη θέση (ούτε πάνω, ούτε κάτω).

Βήμα 4: Πως εφαρμόζουμε το "γλωσσικό μπλόκ"

Τώρα πρέπει να μάθουμε πως σταματάμε τη ροή του αέρα, μόνο με τη γλώσσα μας.

 1. Άρχισε την εκπνοή, μόνο από το στόμα.
 2. Σταμάτα τη ροή του αέρα, κλείνοντας απότομα το στόμα (τα μάγουλα στιγμιαία γεμίζουν)
 3. Ανάπνευσε πάλι και ξανάρχισε την εκπνοή.
 4. Σταμάτησε τη ροή του αέρα κλείνοντας την επιγλωττίδα.
 5. Βλέπουμε ότι γνωρίζουμε δύο τρόπους να σταματάμε τη ροή του αέρα, κατά την εκπνοή-κλείσιμο του στόματος και της επιγλωττίδας.
 6. Τώρα πρέπει να μάθουμε έναν τρίτο τρόπο, σταματήματος του αέρα ,κατά την εκπνοή από το στόμα.
 7. Εισέπνευσε και αργά εξέπνευσε, από το στόμα, λέγοντας το γράμμα <<θ>>, όπως Θόδωρος.
 8. Τώρα , κρατώντας   τη γλώσσα σε αυτή τη θέση, άγγιξε με την άκρη της τον ουρανίσκο, ακριβώς πίσω από τους δύο άνω  κεντρικούς τομείς.
 9. Προσπάθησε να σταματήσεις την ροή αέρα,  δια μέσου δοντιών γλώσσας, κάνοντας ένα φράγμα (κουρτίνα) , με τη γλώσσα. Η άκρη της γλώσσας τώρα αγγίζει τον ουρανίσκο ακριβώς πίσω από τους τομείς  και τα πλάγια της , πάλι τον ουρανίσκο, ακριβώς μέσα από τους γομφίους.
 10. Συνέχισε να επαναλαμβάνεις τα προηγούμενα βήματα, μέχρι να μπορείς άνετα να σταματήσεις τη ροή του αέρα έξω από το ανοικτό σου στόμα, χρησιμοποιώντας  μόνο τη γλώσσα σου.
 11. Σιγούρεψε το ότι δε κλέβεις, κλείνοντας την επιγλωττίδα ή το στόμα. Τώρα τα χείλη σου πρέπει να είναι ΑΝΟΙΚΤΑ, και η γνάθος σχεδόν κλειστή- μπορεί να γίνει με τελείως κλειστή ή σχεδόν κλειστή, έτσι ώστε τα μπροστινά σας δόντια,(άνω και κάτω), να εφάπτονται.
 12. Αν τελικά κατάφερες να σταματήσεις τη ροή του αέρα μόνο με τη γλώσσα σου, συγκράτησε το τι έκανες με τη γλώσσα (τη θέση της) στο μυαλό σου, αυτό λέγεται γλωσσικό μπλόκ.

Βήμα 5: Πώς να χρησιμοποιείς τη γλώσσα σαν πιστόνι

 1. Αν δε γνωρίζεις  ήδη την τεχνική πνευμονικού Packing, αυτή αναφέρεται στο παράρτημα .Α. στο τέλος.
 2. Αν γνωρίζεις  το Packing εύκολα και ασυνείδητα προχώρα στο επόμενο βήμα.
 3. Βρες έναν αναπνευστήρα.
 4. Βάλτο στο στόμα.
 5. Κλείσε τα ρουθούνια.
 6. Πακετάρισε τους πνεύμονες, δια μέσου του αναπνευστήρα.
 7. Δε μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα μάγουλα στο πακετάρισμα, δε δουλεύετε. Πρέπει να δουλέψεις μόνο τη γλώσσα.
 8. Με άλλα λόγια, ρούφα αέρα από τον αναπνευστήρα, μετά δούλεψε το "γλωσσικό μπλόκ", μετά σήκωσε τη γλώσσα προς τα πίσω, να σπρώξει τον αέρα στο λαιμό και τους πνεύμονες.
 9. Όταν το κάνεις αυτό, τα πλάγια της γλώσσας σου αγγίζουν τα ούλα, στον ουρανίσκο σου, στη περιοχή των γομφίων. Η άκρη της γλώσσας αγγίζει τον ουρανίσκο. Μιας  και έχεις  δημιουργήσει ένα "φράγμα" με τη γλώσσα, όλα σου τα  δόντια βρίσκονται στο εξωτερικό "διαμέρισμα", του στόματος γύρω από αυτή και όλος ο αέρας πίσω από αυτή, θα βρίσκεται στο "έσω διαμέρισμα" .Όταν η γλώσσα βρίσκεται σε αυτή τη θέση, είναι αδύνατον να εκπνεύσεις. Η γλώσσα μπλοκάρει τον αέρα.
 10. Εφ όσον μπορείς να πακετάρεις από τον αναπνευστήρα (χρησιμοποιώντας τη γλώσσα), κατάφερες να δουλεύεις τη γλώσσα σαν πιστόνι. Τώρα μπορείς  να σπρώχνεις αέρα στους πνεύμονες χρησιμοποιώντας μόνο τη γλώσσα.

Βήμα 6:Πώς να ελέγχουμε ανεξάρτητα τις επιγλωττίδα και μαλακή υπερώα.

Δυστυχώς, επιγλωττίδα και μαλακή υπερώα, δουλεύουν ζευγάρι, με την έννοια ότι και τα αυτιά δουλεύουν ζευγάρι. Είναι δύσκολο να κουνήσεις το ένα αυτί, χωρίς να κουνηθεί και το άλλο. Είναι δύσκολο να κουνήσεις το ένα βλέφαρο χωριστά από το άλλο. Αν κουνήσεις το ένα βλέφαρο χωριστά από το άλλο, τότε κατάφερες επιτυχώς να σπάσεις το ζευγάρι των μυών που τα κινεί. Μπορείς να τους ελέγχεις ανεξάρτητα. Επιγλωττίδα και μαλακή υπερώα, είναι ζευγάρι. Όταν κλείνεις την επιγλωττίδα, σχεδόν στα σίγουρα σηκώνεις την μαλακή υπερώα (έτσι προλαμβάνεται η ροή αέρα από τη μύτη). Αυτό είναι πρόβλημα. Για να εκτελέσεις τη Frenzel, πρέπει να μάθεις να κλείνεις την επιγλωττίδα, ενώ κρατάς τη μαλακή υπερώα στην ουδέτερη θέση. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο και χρονοβόρο να μαθευτεί να εκτελείται, ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της τεχνικής.

 1. Τοποθέτησε την έσω επιφάνεια του δείκτη και του αντίχειρα, κάτω από τα ρουθούνια, έτσι ώστε η μύτη σας να είναι ελαφρά βουλωμένη.
 2. Πρέπει να μπορείς να εκπνεύσεις από τη μύτη, με τα ρουθούνια να γαργαλιούνται.
 3. Γέμισε τα μάγουλά σου μέχρι να εκραγούν.
 4. Κλείσε την επιγλωττίδα.
 5. Προσπάθησε να συμπιέσεις τα μάγουλα, πιέζοντας τον αέρα, ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΤΗ.
 6. Πρέπει να αισθανθείς τον αέρα, να περνά πάνω από τα δάκτυλά σου, και να γαργαλούν τα ρουθούνια.
 7. Αν ο αέρας χαθεί και δε γαργαλούν τα ρουθούνια, ο αέρας επέστρεψε στους πνεύμονες και μάλλον δεν έχεις κλειστή επιγλωττίδα.
 8. Αν ο αέρας δε πάει πουθενά και απλώς ΣΥΜΠΙΕΖΕΤΑΙ, σημαίνει ότι η μαλακή σας υπερώα σηκώθηκε και φράζει το πέρασμα  της ρινικής σας κοιλότητας. Επανέλαβε τις ασκήσεις μαλακής υπερώας, να αποκτήσεις έλεγχο του μυός.
 9. Επανέλαβε τα παραπάνω βήματα, συγκεντρωμένος στη μαλακή υπερώα, στην ουδέτερη θέση. Ο μόνος τρόπος να βγει ο αέρας από τα ρουθούνια όταν πιέσεις τα μάγουλα είναι με τη μαλακή υπερώα στην ουδέτερη θέση.
 10. Αν ακόμα δε μπορείς να κάνεις σωστά την άσκηση, δοκίμασε το παρακάτω.
 11. Άλλη μια φορά κλείσε απαλά τη μύτη.
 12. Βγάλε το 90% του πνευμονικού  αέρα, από το στόμα.
 13. Κλείσε το στόμα και εξέπνευσε το τελευταίο 10% του αέρα, μέσα στα μάγουλά σου, γεμίζοντας τα μέχρι να τεντωθούν.
 14. Κλείσε την επιγλωττίδα.
 15. Τώρα οι πνεύμονες είναι τελείως άδειοι, και τα μάγουλα γεμάτα. Ο αέρας είναι παγιδευμένος στο στόμα σου γιατί είναι κλειστή η επιγλωττίς.
 16. Τώρα, εισέπνευσε ενάντια στον κλειστό σου λαιμό. Φυσικά δε θα εισέλθει αέρας στους πνεύμονες διότι είναι κλειστή η επιγλωττίδα. Αντιθέτως προκαλείται μια δυσάρεστη υποπίεση στους πνεύμονες.
 17. Διορθώστε την υποπίεση στους πνεύμονες. Τώρα προσπαθήστε και πιέστε τα μάγουλα σας, ωθώντας τον αέρα να βγει από τη μύτη. Συγκεντρώσου στη μαλακή υπερώα. Χαλάρωσε-και κράτα την στη ουδέτερη θέση. Αν το πετύχεις ο αέρας θα βγεί βιαστικά από τη μύτη. Μην αφήσεις τον αέρα να πάει στους πνεύμονες.
 18. Εξακολούθησε να κάνεις την παραπάνω άσκηση, μέχρι να μπορείς να γεμίσεις τα μάγουλα, να κλείσεις την επιγλωττίδα, να τα πιέσεις και να ωθήσεις τον αέρα από τη μύτη. Όταν τα κάνεις αυτά η επιγλωττίδα είναι κλειστή και η μαλακή υπερώα στην ουδέτερη θέση. Αυτή τη θέση των μυών πρέπει να σημειώσεις στο μυαλό και να τη θυμάσαι

Ένας άλλος τρόπος να μάθεις να κοντρολάρει χώρια, τη μαλακή υπερώα και την επιγλωττίδα, είναι πακετάροντας τους πνεύμονες από τη μύτη. Με άλλα λόγια, προσπάθησε να μάθεις να πακετάρεις τους πνεύμονες με κλειστό στόμα. Πρέπει να ρουφήξεις αέρα από τη μύτη.

Βήμα 7: Πως τα κάνουμε όλα μαζί.

 1. Κλείσε τη μύτη.
 2. Γέμισε λίγο με αέρα τα μάγουλα.
 3. Κλείσε την επιγλωττίδα και κράτα στην ουδέτερη θέση την μαλακή υπερώα, όπως προ ολίγου έμαθες.
 4. Εφάρμοσε το <<γλωσσικό μπλοκ >> και  σπρώξε αέρα στο πίσω μέρος του λαιμού (επιφάρυγγα), όπως κάνεις πακετάρισμα με αναπνευστήρα. Ο αέρας δε μπορεί να εισέλθει στους πνεύμονες, αλλά αντί αυτού, θα μπει στις ρινικές κοιλότητες και μια που τα ρουθούνια είναι κλειστά θα πιεστεί στις ευσταχιανές που θα εξισώσουν τα τύμπανα.
 5. Όταν εξισώσεις μια φορά μπορείς να προσθέτεις πίεση με τη γλώσσα , κυρτώνοντας προς τα έξω τα τύμπανα. Στην πραγματικότητα νιώθεις σα να έχεις τη δυνατότητα να σπάσεις τα τύμπανα (προς τα έξω), αν θα έβαζες κι άλλη πίεση με τη γλώσσα.
 6. Συνέχισε να δουλεύεις την Frenzel στην ξηρά, μέχρι να μπορείς εύκολα να κάνεις το κλικ στα αυτιά σου με τη γλώσσα.

Βήμα 8: Πως το τεστάρουμε στο νερό.

 1. Πήγαινε σε πισίνα που έχει τουλάχιστον 2 μέτρα  βάθος.
 2. Κατέβα στα 2 μέτρα, χωρίς να εξισώσεις. Τα αυτιά πρέπει λίγο να ενοχλούν.
 3. Τώρα κλείσε τη μύτη και ΕΞΙΣΩΣΕ. Πρέπει να είσαι ικανός, να κάνεις το κλικ στα αυτιά έστω μια φορά.
 4. Συνέχισε να προσθέτεις πίεση με τη γλώσσα, μέχρι να νιώσεις την πίεση προς τα έξω στα τύμπανα.
 5. Δοκίμασε το ίδιο στη θάλασσα.

Μέρος 3:Τεχνική Frenzel-Fattah (γέμισμα στόματος) βήμα-βήμα.

Για να εφαρμόσεις την τεχνική Frenzel , θα πρέπει να υπάρχει λίγος αέρας στο λαιμό σου. Η γλώσσα πρέπει σα πιστόνι να σπρώξει σα πιστόνι, πάνω στο διάστημα αυτό αέρος. Αν δε υπάρχει αυτό το μικρό διάστημα στο λαιμό η τεχνική δε μπορεί να εφαρμοστεί.

Καθώς ο Ελεύθερος δύτης καταδύεται, οι πνεύμονες συμπιέζονται. Όταν μετακινηθεί, η ποσότητα του πεπιεσμένου αέρα που εναπομένει στους πνεύμονες μειώνεται. Σε ένα δεδομένο βάθος, ο Ελ. Δύτης θα διαπιστώσει, ότι δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα αέρα στο λαιμό του για να κάνει την Frenzel. Αυτό συμβαίνει και όταν κατεβαίνουμε  με τα πόδια προς τα κάτω, αλλά συμβαίνει πιο γρήγορα όταν κατεβαίνουμε με το κεφάλι κάτω. Το ακριβές βάθος της αποτυχίας, εξαρτάτε από το δύτη. Έχω ακούσει να συμβαίνει και στα ρηχά, στα 25 μέτρα.

Για να συνεχίσετε την εξίσωση, μετά το "βάθος αποτυχίας", πρέπει να μετακινηθεί αέρας  στο λαιμό σας. Αυτό μπορεί να γίνει πολύ εύκολα, ρουφώντας το στομάχι προς τα μέσα, εκπνέοντας βίαια, στο κλειστό στόμα, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα στα μάγουλα. Εφ όσον μετακινηθεί αέρας στα μάγουλα και το στόμα, η επιγλωττίδα πρέπει ΑΜΕΣΩΣ να κλείσει, πριν επιστρέψει ο αέρας στους πνεύμονες. Με κλειστή την επιγλωττίδα, ο αέρας παγιδεύεται στο λαιμό και η Frenzel μπορεί να γίνει.

Η παραπάνω τεχνική, λέγεται και "διαφραγματική Frenzel", δουλεύεται δε από σχεδόν όλους τους βυθείς  Ελεύθερους Δύτες. Όμως ακόμη και με τη διαφραγματική Frenzel, θα έρθει ένα βάθος που ο υπολειπόμενος πνευμονικός αέρας στους πνεύμονες, θα είναι τόσο λίγος, που δε θα είναι δυνατόν να γεμίσει το λαιμό και το στόμα. Μετά από το βάθος αυτό, ακόμα και η διαφραγματική Frenzel αποτυγχάνει. Ο μόνος τρόπος να συνεχιστούν οι εξισώσεις παραπέρα, είναι να αποθηκεύσεις αρκετό αέρα στο λαιμό και τα μάγουλα, πριν φθάσουμε στο κρίσιμο βάθος. Παρακάτω είναι μια προσέγγιση, η τεχνική Frenzel-Fattah.

 1. Bρες το βάθος, που για σένα η τεχνική Frenzel αποτυγχάνει πλέον. Θα πρέπει να είναι κάπου μεταξύ 50 με 90 μέτρα ανάλογα. Ας υποθέσουμε ότι η αποτυχία έρχεται στα Χ μέτρα.
 2. Το βάθος που γεμίζεται το στόμα, θα πρέπει να είναι συνήθως, μεταξύ 0-30 μέτρων, εξαρτώμενο από το βάθος στόχο σας. Βάλτε το καταδυτικό σας ρολόι να κτυπήσει σε αυτό το βάθος. Το γέμισμα του στόματος μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε βάθος, αλλά οι παρακάτω κατευθύνσεις θα σας βοηθήσουν να μάθετε το βέλτιστο:
  • Κατάδυση εισπνοής:20-30 μ, για βουτιές μέχρι 100μ
  • Καταδύσεις FRV/FRC:19-15μ, για βουτιές μέχρι 60μ
  • Καταδύσεις με εκπνοή:0-5 μ, για βουτιές μέχρι 30μ (οι βουτιές με εκπνοή είναι επικίνδυνες και πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή)
 3. Άρχισε τη βουτιά σου.
 4. Όταν ακούσεις το ηχητικό σήμα, λύγισε ελαφρά μπρος, τράβα μέσα το στομάχι και εξέπνευσε όλο τον αέρα που μπορείς στο στόμα. Τα μάγουλά σου πρέπει να γεμίσουν τελείως. Πρέπει να κρατάς με δυσκολία το στόμα κλειστό, γιατί ο αέρας θα θέλει να βγει από τα χείλη. Δείτε τα βίντεο επίδειξης:www.liquivision.ca/frenzelfattah1.mov      www.liquivision.ca/frenzelfattah2.mov
 5. Άμεσα κλείσε την επιγλωττίδα και κράτα την έτσι καθ’ όλη την κάθοδο. Ίσως σας φανεί χρήσιμο να<< εισπνεύσετε>> ενάντια στην  κλειστή επιγλωττίδα. Βοηθά να  την κρατήσετε κλειστή.
 6. Θα πρέπει να μπορέσετε να εξισώσετε πολλές φορές ακόμα με αυτόν τον αέρα στα μάγουλα και το στόμα.
 7. Ακόμα και τη μάσκα μπορείτε να εξισώσετε, με αυτόν τον αέρα στο στόμα. Για να το κάνετε, κάντε τη Frenzel αλλά μη φράξετε τη μύτη.

Η τεχνική Frenzel-Fattah μπορεί να εξασκηθεί στην πισίνα, αλλά είναι εξ ίσου επικίνδυνο όσο και στη θάλασσα γι’ αυτό πρέπει να έχετε μαζί σύντροφο!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η αρνητική πίεση στις καταδύσεις, σε πισίνα και θάλασσα, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πνευμονικό βαρότραυμα. Αν ποτέ δεν έχετε δοκιμάσει τέτοιου είδους κατάδυση, ελαττώστε την ποσότητα αέρα που εκπνέετε, σε 50% ή 75%. Σκοπός δεν είναι η ποσότητα του εκπνεόμενου αέρα, αλλά μόνο το να σιγουρέψετε ότι ανεπίστρεπτα, δεν τραβάτε πνευμονικό αέρα.  

 1. Πάτε σε πισίνα 3 μ βάθους τουλάχιστον.
 2. Χαλαρώστε το σώμα και ετοιμαστείτε.
 3. Μετά από μια κανονική ήρεμη αναπνοή, εκπνεύστε το 95% του αέρα.
 4. Κλείστε το στόμα.
 5. Συνέχισε εκπνέοντας το υπόλοιπο 5% του αέρα στο στόμα, γεμίζοντας τελείως τα μάγουλα.
 6. Άμεσα κλείσε την επιγλωττίδα.
 7. Βούτα στον πάτο της πισίνας.
 8. Εξίσωσε με τον στοματικό αέρα.

Το ίδιο μπορεί να γίνει στη θάλασσα. Να είσαι σίγουρος τι ο σύντροφός σου είναι κοντά σου και σε οπτική επαφή.

Παράρτημα Α: Πως γίνεται το πνευμονικό packing

 1. Κλείσε το στόμα
 2. Εξέπνευσε στο κλειστό στόμα, γεμίζοντας τα μάγουλα
 3. Πίεσε τα μάγουλα και ξαναβάλε στους πνεύμονες τον αέρα    
 4. Επανέλαβε τα 1-3 ξανά και ξανά, μέχρι να αισθάνεσαι τα μάγουλα και να σπρώχνεις άνετα τον αέρα πίσω.
 5. Βρες ένα καλαμάκι
 6. Βάλε το στο στόμα
 7. Ρούφα από το καλαμάκι
 8. Ανέπνευσε από το καλαμάκι
 9. Πρόσεξε τη διαφορά του να ρουφάς ή να αναπνέεις από το καλαμάκι
 10. Ανάπνευσε το μέγιστο από το καλαμάκι
 11. Ρούφα αέρα από το καλαμάκι, στο στόμα
 12. Βγάλτο
 13. Χρησιμοποίησε τα μάγουλα, για να βάλεις αυτόν τον αέρα στους πνεύμονες
 14. Ρούφα αέρα στο στόμα
 15. Χρησιμοποίησε τα μάγουλα,  να σπρώξεις τον αέρα στους πνεύμονες
 16. Ένα ρούφηγμα/σπρώξιμο, λέγεται, ένα πακετάρισμα
 17. Ξεκίνα ξανά χωρίς καλαμάκι
 18. Πακετάρισε να γεμίσεις τους πνεύμονες. Μέτρα πόσα πακεταρίσματα θες να τους γεμίσεις
 19. Επανέλαβε και προσπάθησε να το κάνεις όσο το δυνατόν ταχύτερα. Μην υπερ-πακετάρεις!

Σημαντικό: Όλες οι ασκήσεις  ελεύθερης κατάδυσης, κρατήματος της αναπνοής και αυτόνομης κατάδυσης, πρέπει να γίνονται παρουσία αναγνωρισμένου βοηθού ή εκπαιδευτή. Πάντα προπονηθείτε στις τεχνικές που περιγράφονται στην παρούσα εργασία, με ζευγάρι. Το παρόν έχει σκοπό τη διασκέδαση ή τη γνώση μόνο.

Από  Eric Fattah Copyright 2001,2006 (Από Peter Scott,2006)

Σχόλια, ερωτήσεις και προτάσεις  για μελλοντικές εκδόσεις είναι δεκτές!

Παρακαλούμε αποστείλετε email στο info@liquivision.ca και ενημερώστε  μας για τις απόψεις σας.

Στην τύχη...

seahorses.jpg
taiji-dolphin-hunt_10277_600x450.jpg
great-white2.jpg
beached-whales.jpeg
danielgospic-master2011.jpg
an-ocean-sml.jpeg
hippocampus1.jpg
medouse-immortel.jpg
filoitoybythoy.jpg
tonos1.jpg
corals_1.jpg
legraina-spirografos_0.jpg

Πλοήγηση βιβλίου

neverdivealone.jpg
gd-manifesto.jpg
gd-10logos.jpg
proedriko373.jpg